Gravity Falls Wiki Tiếng Việt
Advertisement

Gravity Falls Việt Nam Wiki là một wiki bằng tiếng Việt dựa theo phiên bản thật bằng tiếng Anh của Gravity Falls: Gravity Falls Wiki.

Mục đích

Mục đích chính là lập một trang web trên đó người dùng hoặc thành viên có thể biết thêm thông tin về bộ phim Gravity Falls và những thứ liên quan bằng tiếng Việt cho mọi lứa tuổi có cơ hội tìm hiểu.

Advertisement