Gravity Falls Wiki Tiếng Việt
Advertisement

Đăng hình

Lời khuyên về định dạng

Chúng tôi sử dụng định dạng png vì ảnh jpg có thể có chất lượng kém khi thay đổi dộ lớn. Hãy cố gắng đăng hình với đuôi sau là png.

Thông tin hình ảnh

Khi đăng một hình ảnh trên wiki này, hãy cung cấp thông tin cần thiết trên trang của tập tin bằng cách tạo các phần mục khác nhau, ví dụ:

  • Nội dung:đây là một phần không bắt buộc nơi bạn cung cấp thêm thông tin trên hình ảnh và ý nghĩa hay ý định cho nó.
  • Nguồn:thông tin này rất quan trọng và hữu ích, nên hãy cho biết bức hình này từ đâu. Ví dụ, tên tập nếu là một bức hình trong phim hay trang web nếu bạn lấy nó từ Internet.
  • Cấp bằng:hãy cung cấp thông tin đúng về cấp bằng của hình ảnh.
  • Thể loại:sau khi đăng hình ảnh, hãy thêm thể loại bằng cách bấm vào nút ở cuối trang, tạo một thể loại không bắt buộc. Nếu bạn không biết thể loại nào cần thêm vào, hãy xem thử những hình ảnh tương tự.

Chấp nhận và không chấp nhận

Chuyển hướng trang

Advertisement