Gravity Falls Wiki Tiếng Việt
Advertisement

Luật lệ

Hãy dùng diễn đàn để nói về vấn đề công đồng, ý tưởng hay những chủ đề không thích hợp cho blog và trang nói chuyện về các bài viết. Bình chọn cho các cuộc thi sẽ có một vòng loại trên diễn đàn, tất cả các vòng sau phải ở dạng blog. Nội dung sẽ được kiểm duyệt bởi một admin

Chú ý về truyện chế

Hãy để truyện chế ở blog.

Chuyển hướng trang

Advertisement