Gravity Falls Wiki Tiếng Việt
Advertisement

Hướng dẫn thêm bản mẫu vào một trang

Tại đầu dòng của một trang, bạn hãy đánh để thêm bản mẫu:

{{Tên bản mẫu bạn cần thêm}}

Tạo bản mẫu

Hãy liên hệ với một bảo quản viên trước khi tạo một bản mẫu để họ có thể cho bạn biết có nên hay là không.

Liên hệ các bảo quản viên (admin tại đây):

Chuyển hướng trang

Advertisement