FANDOM


Diễn đàn này đã được lưu trữ

Visit Discussions
Luật lệ của Wiki|Luật lệ cơ bản của diễn đàn Quan trọng!

Đây là nơi nhận sự hỗ trợ, hoặc để hỗ trợ các thành viên trong cộng đồng Gravity Falls. Không có câu hỏi nào là nhỏ hoặc không đáng kể, hãy cảm thấy thoải mái để hỏi các thành viên khác.

Hướng dẫn: Nhấn diễn đàn chủ đề mà bạn cần truy cập (tìm trợ giúp hay muốn thảo luận), tạo một mục diễn đàn mới tại đó.

Tìm kiếm trong diễn đàn

Về Gravity Falls
Bài đăng gần đây
Các tập phim của Gravity Falls
Nơi để bàn về các vấn đề trong các tập phim của Gravity Falls.
Bàn luận và tiên đoán
Nơi để bạn tiên đoán chuyện sẽ xảy ra tiếp theo trong cốt truyện.
Bí ẩn
Nơi để bàn về những bí ẩn của Gravity Falls
Bàn về Wiki
Chỗ giải trí
Nơi để bạn giải trí và là nơi cho các bạn muốn làm gì thì làm
Vấn đề
Nếu có vấn đề với cái gì thì bạn hãy cho chúng tồi biết.
Bàn về diễn đàn
Chình sửa nếu có sai hoặc chuyện gì đó về Forum thì hãy vào đây.
Về bề ngoài của Wiki
Nhũng bàn luận về bề ngoài của Wiki
Trang thiếu
Bàn luận về những trang viết cần thêm nội dung.
Bàn luận thông thường
Bàn về những vấn đề thông thường trên Wiki.
Khác
Chuyện khác
Nói về những chuyện trên trời dưới đất.
Giúp đỡ
Nếu có gì đó rắc rối về những thứ khác hãy cho chúng tôi biết.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.