Gravity Falls Wiki Tiếng Việt
Advertisement

Bill Dở hơi là một kẻ ngu ngốc đần độn không biết gì. Hết.

Tiểu sử

Một thằng ngốc hình tam giác ra đời rồi chết. Hết.

Nghi thức triệu hồi

Ko

Bản mẫu:Creatures

Advertisement